به سیستم LOG BOOK خوش آمدید
LOG BOOK
Flower

صفحه اصلی

بیمارستان شریعتی

درباره ی ما

Flower

مرکز تحقیقات جراحی های فک و صورت


به سیستم LOG BOOK دستیاران جراحی فک و صورت خوش آمدید

Contact us

Address:Shariati Hospital,North Kargar,The main building,Floor 4,Research Center for Oral and CranioMaxillofacial Surgery,Tehran,Iran
Tel:+982184902473
Telfax:+982184902473
Postal Code:1411713135
Website: Http://www.Cmfrc.ir

ارتباط باما

آدرس:تهران- خ کارگر شمالی- انتهای سه راه جلال آل احمد- بیمارستان آموزشی، پژوهشی و درمانی دکتر علی شریعتی، ساختمان اصلی،طبقه 4، مرکز تحقیقات جراحی فک و صورت
شماره تماس:982184902473+
شماره فکس:982184902473+
کدپستی:1411711335
آدرس سایت: Http://www.Cmfrc.ir

شناسایی عملكرد آكادمیك و ارزشگذاری عینی آن